Vámos László: Bánk bán, 1987.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A Vámos László rendezte, 1987. október 30-án bemutatott ünnepi Bánk bán-előadás az eredetileg Pesti Magyar Színház néven létrejött, majd 1840-ben nemzeti státuszba kerülő, így nevét „Nemzeti Színház”-ra változtató intézmény megnyitásának 150 éves jubileumára készült. Az ünnepi alkalmon túl Vámos rendezése azért is figyelemre méltó, mivel Malonyai Dezső igazgató és Vámos László művészeti vezető 1989-es, a...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A két részben játszott, majd két és fél órás előadás radikális, gyakori és sokféle szövegváltoztatási módszerrel él. A több évtizedes és a Nemzeti Színházban edződött dramaturgiai gyakorlattal bíró Benedek András vezetésével létrejött szöveg a jelenetek sorrendjén módosít, szövegrészeket húz ki, alakít át, sorol más szereplőhöz, monológokat rövidít meg, illetve nem Katonától való szövegeket gyárt és...

Rendezés

Olyan koncepcionális döntésre kell tehát felfigyelnünk, amely a címszereplőt inkább mutatja döntésre és cselekvésre kész, érték- és ítéletbizonyossággal rendelkező hősnek, mint a kétség és kényszerítettség alakjának. S mivel a mű színháztörténeti recepciójának egyik kulcskérdése, hogy az adott rendezés ki(ke)t tekint az előadás – gyakran ideológiától meghatározott – középponti szereplőjének (Bánkot, az osztályérdekeit védelmező, lázadó, örök...

Színészi játék

Hevesi Sándorhoz, Németh Antalhoz, Székely Gáborhoz és Zsámbéki Gáborhoz hasonlóan Vámos Lászlónak is azzal kellett szembenéznie, hogy képes-e létrehozni, s ha igen, hogyan egy egységes(ülés) felé mutató játékmódot a Nemzeti régi és új színészgenerációja között. Csakhogy míg művészeti vezetőként Vámos meg tudta békíteni az inkább többé, mint kevésbé sértett, idősebb nemzedéket, és elindította egy, a...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás képi világa annyiban újítja meg a tradíciót, hogy a reformkori környezetet inkább a középkori történelmi események idejéhez közelíti. A Csányi Árpád tervezte forgószínpad főképp jelenetek, szakaszok változásakor mozduló, sokfunkciójú díszlete három körkörös, árkádos fal hármas (fél)gyűrűje, amelynek egyszerű ívei megidézik Varga Mátyás 1936-ban Németh Antalnak készített díszletét. Azonban a játéktér zegzugos, homokszínű díszlete...

Az előadás hatástörténete

Vámos László mint a Nemzeti Színház művészeti vezetője, a Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkára és a Színház- és Filmművészeti Főiskola elismert mesteroktatója és tanszékvezetője látszólag karrierjének csúcsán volt a Bánk bán 1987-es bemutatásakor. Csakhogy a visszaemlékezők szerint „a legkorrektebb színházi ember”, „ a színház lovagja”, akinek színészközpontú színházszemlélete az 1960-70-es években annyi legendás előadást hozott létre,...