Az előadás hatástörténete

Általánosan jellemző volt az újságírók, kritikusok zavara és konszenzus nélkülisége, s így az Ivanov előadás egyes jelenetei kapcsán hol a groteszk 1 , hol az abszurd 2 , vagy éppen a szatirikus 3  kifejezéseket használták. Ugyanakkor részben, nem megtagadva a Csehovval kapcsolatos beidegződéseket, realisztikusnak minősítették a mise en scène-t, miközben kiemelték, hogy a hetvenes években még elsősorban avantgarde jelzővel illették Zsámbéki rendezését. 4

Zsámbéki rendezéseinek, valamint Babarczyval és Ascherrel véghezvitt kaposvári alkotói (reform)tevékenységének vitathatatlan érdeme, hogy rámutatott: lehet egy, a földrajzi periférián működő vidéki intézményben (is) magas esztétikai értékű, a magyar játékhagyományban megmerevedett lélektani realizmuson túllépő, színészközpontú és rendezői színházat megvalósító színvonalas előadásokat létrehozni.

Zsámbéki Gábor: Ivanov, 1977.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete