Alexandru Colpacci: Yvonne, burgundi hercegnő, 2007.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A romániai magyar színházakban a világirodalom groteszk és abszurd darabjai, elsősorban ideológiai okokból, elenyésző számban kerültek bemutatásra az 1989-es fordulat előtt. Érthető módon a legtöbb mű a szocialista táborhoz tartozó lengyel drámairodalomból került színpadra. A lengyel színház úttörő szerepének hatása érezhető volt Romániában is. Grotowski rendezései nem jutottak el ugyan az országba, de színházi nézetei,...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Colpacci a régebbi román rendezői iskola hagyományainak megfelelően (melyben jószerivel ismeretlen volt a dramaturg funkciója) a dramaturgiai munkát is maga végezte. Az előadás épségben megőrzött súgó- és ügyelőpéldánya alapján meglehetős pontossággal rekonstruálható a szöveggel végzett munka. A rendező a jelenetek sorrendjét megőrizte, szövegmódosításai elsősorban a rövidítést és a tömörítést szolgáló húzásokban érvényesültek. Bizonyos terjedelmesebb eszmefuttatások...

A rendezés

Colpacci rendezése a szöveg, a látvány, a zene és a sajátosan cirkuszi metaforát idéző térkiképzés szerves egységére épített. Ez a groteszk játékstílus messze eltért a mimetikus-naturalista megjelenítéstől. A kör alakú cirkuszi porondot egy körfolyosó határolja el a több szegmensre bontott, szalagfüggönyökből álló körfüggönytől. A függöny néha áttetsző, az egyes szegmensek akár lefüggönyözött páholyokként is működnek....

Színészi játék

A stilizáltság a színpadi alakok megjelenését is áthatotta: nincs lélektanilag épített karakterformálás, az egyes szereplők funkciókat töltenek be. Az udvari élet sztereotípiáinak parodisztikus felnagyítása egy-egy elem expresszionisztikus kiemelése révén valósul meg. Az előadás tengelye, a cselekedetek mozgatóereje Yvonne figurája. A rendező kihúzta a szerző szövegében fellehető néhány mondatát is. A néma, az elején nagyon nehezen...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás látványvilága a cirkuszi metaforát építi. A porond és a körkerítés monoton szürkésfehér tónusából kitűnnek az arénában megjelenők színes öltözetei. A szereplőket gyakran kiemeli a cirkuszban használatos fénykör, a sejtelmességet a háttéren felderengő árnyjátékok fokozzák. A látványvilág része a mozgás, a koreográfia is, mely a groteszk megannyi változatában az emberi test lehetőségeit vonultatja fel....

Az előadás hatástörténete

Colpacci rendezése a szokatlan színpadi nyelvezet magas színvonalú megvalósítása révén igen jelentős sikereket ért el. Több jelentős fesztiváldíj, jelölés és meghívás jelezte a produkció rendkívüli hatását, melyről terjedelmes sajtóvisszhang is tanúskodik. Ugyanakkor a fesztiválok alkalmával szervezett viták is aláhúzták a produkció fontosságát az erdélyi színházi nyelv megújítása szempontjából. A kedvező szakmai visszhang mellett a közönségsiker...