Halász Péter: A kínai, 1992.

Színházkulturális kontextus

A kínai című előadás két fontos kultúrtörténeti pillanat metszéspontjában született: az egyik Halász Péter visszatérése Magyarországra 1976-os emigrációjukat követően, a másik a Kamra nevű játszóhely megnyitása Budapest belvárosában. Halász Péter 1990 őszén lépett fel a Love Theatre-rel a Petőfi Csarnokban Az, ő aki valaha a sisakkészítő gyönyörű felesége volt című előadásukkal. Az eseményt komoly sajtóvisszhang kísérte,...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az előadás a Life and Death in New York City című újságszínházi sorozat egy tagjának nyomán született: a Love Theatre ezen sorozatában napi újsághírekből készítettek estéről-estére előadásokat. Az eredeti változat sokkal kevésbé volt kidolgozott, a színészek csupán improvizáltak a forgatókönyvben rögzített helyzetekre. A Kamra előadásának szövegkönyvét Halász Péter írta. A történet rájátszik A csodálatos mandarin...

Rendezés

A rendezés a Magyarországon korábban csak szűk, exkluzív kör számára hozzáférhető neoavantgárd színházi nyelvet nyilvános kulturális közegbe helyezi át. Ilyen, részben önidézetnek is tekinthető elemek: a teljes emberi alak helyett szereplő testrészek, melyek nemegyszer szokatlan, „rontott” kivágatban jelennek meg; a tér minimalizálása, a színházi helyzet itt és mostjának kiemelése, valamint a gyermekszereplő felléptetése. Az előadásban...

Színészi játék

A Katona a nyolcvanas évek során a lélektani realista színjátszás magasiskolájaként szerzett elismerést magának. A kínai című előadás megbontja a lélektani realista játék kereteit, de a színészi játék tekintetében részben megmarad annak talaján; csupán Kaszás Gergő és a gyermekszereplő Elek Józsa jelentenek kivételt. A Magyar Televízió által rögzített felvételen a szünetben a kamera követi a...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás kezdetén egy vörös bársonyfüggöny látható, melyre kínai utcaképet vetítenek; ennek szétnyitását követően festett színházat látunk festett nézőkkel, a festett színpadnyílásnál pedig méretarányos, igazi függönnyel; ennek szétnyílása után kezdődik a játék. A színházi látképet ábrázoló díszletnek köszönhetőn mindvégig vizuálisan is demonstrálva van a színház-a-színházban helyzet. Mivel egy kicsi kivágatban jelennek meg a színészek, a...

Az előadás hatástörténete

Az előadásról írók kiindulópontként a legendára hivatkoznak és reflektálnak rá, hogy ez az előadás más, nem avantgárd, hiszen nem lehet azt és úgy folytatni, mint amit Halász kényszerűen 1976-ban abbahagyott. Az avantgárd és neoavantgárd stílusjegyek láthatatlanságának oka feltehetően abban áll, hogy a korábban csak a második nyilvánosság számára hozzáférhető alkotások még 1992-ben is ismeretlenek és...