Dramatikus szöveg, dramaturgia

A luzitán szörny a portugál gyarmatosítók kegyetlenkedéseit, a kiszolgáltatott bennszülöttek sanyarú sorsát ismerteti dialógusok és songok didaktikus váltakozásában. A Peter Weiss-szöveg a Nagyvilágban jelent meg 1967. novemberében A luzitán madárijesztő címmel szintén Garai Gábor fordításában. A mű dokumentumdráma, magában nehezen olvasható propagandaszínházi alapanyag.1 Agitációs, így improvizációra is alkalmas mű, mely egy szimbolikus figura, a szörny felépítésével strukturálja a világ minden rosszát. A szörny mint szimbolizáció a hatvanas évek második felétől élénk jelenlétet mutat a színházi közéletben. Weöres Sándor csodás-mesés Octopusa 1965-ben íródott, Németh László Szörnyeteg című darabját pedig egy évre rá, 1966-ban mutatja be Major a Nemzetiben. Ez a fogalmazás mind a dokumentumdrámáknak, mind a szimbolista szöveghagyománynak kiemelkedő technikája, hiszen a sokatmondó és sokat sejtető szörny felkínálja és nyitva is hagyja az azonnali értés kapuját. Major „lázított és szórakoztatott egyszerre.”2

A luzitán szörny egyszerre tart távol a tárgytól és húz a szimbolikus olvasás felé 1970-ben. Luzitániát a kortárs Portugáliával már kevesen, legfőképpen nem a brigádbérletekkel mozgósítható nézők azonosítják. De ettől még költőibb és távolibb értelmezői bizonytalanság képződik az előadás köré. Így a dramatikus szöveg értése helyett az előadás szokatlan hatása hagy emléknyomot a kritikusokban. Az előadás dramaturgiailag az epikus színház song-dialógus-kommentár ritmusát használja, de Weill vagy Dessau zenéje helyett a kortárs popzene ismerősebb és hétköznapibb motívumai és megoldásai inkább érdeklődővé, mint megfigyelővé teszik a nézőt.

KÉP ATörőcsik Mari (3. Beszélő) és a kórus Fotó: Keleti Éva (1970). Forrás: www.eclap.hu

Daróczi Bárdos Tamás zenéje és Szigeti Károly koreográfiája a Katona József Színházban a Nemzeti társulatával az első magyar (pop)zenés népszínművet hozta létre,3 a műfaj itt, a nemzetiben került színpadra három évaddal a Várkonyi vezette Vígszínház Képzelt riportja előtt.

Major Tamás: A luzitán szörny, 1970.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaA rendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete