Bocsárdi László: Antigoné, 2003.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Az előadás egy kísérleti színház, a gyergyói Figura Stúdió és a sepsiszentgyörgyi kőszínházi társulat együttműködésének első korszakából való. Nemes Levente, a szentgyörgyi színházigazgató hívására Bocsárdi László, a Figura vezetője először közösen szerepelteti rendezéseiben a két társulat tagjait, majd, miután Bocsárdi Marosvásárhelyen elvégzi a rendező szakot, 1995-ben átszerződik a Tamási Áron Színházhoz mint rendező és társulatigazgató....

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A műsorfüzet adatai szerint a játék műfaji megnevezése: tragédia, Mészöly Dezső fordítása alapján. Bocsárdi és dramaturgja, Sebestyén Rita bátran kezelik a szöveget: elhagynak, néhol átírnak egyes részeket, az archaizáló jelleget frissítik. A kar dalai nemcsak húzásoknak, hanem átcsoportosításoknak vannak kitéve, ezekből kap szöveget az új szereplő, a színen hosszasan tartózkodó Polüneikész. A kardalok szövege többnyire...

A rendezés

Bocsárdi rendezésének nagyszerű teátrális megoldása a halott Polüneikész szerepeltetése. A kezdetben adott, Antigoné erőteljes mozgása által uralt térbe az Iszménével való vita után maga Antigoné tolja be a halottat, mint az élők elé táruló eleven feladatot. Az (élő)halott szertartásos mosdatása, majd homokkal való beszórása itt többet jelent az eltávozott testvér eltemetésénél: az élet és a...

Színészi játék

A színészek stilizált, Grotowski-technikát is használó játéknyelvet beszélnek, amelynek jellegzetes eleme a határozott szövegértelmezés mellett a gesztikus szövegmondás. Szorcsik Kriszta energikussága és mozgásszínházban gyakorlott teste meghatározza a hatalommal szembeszálló, autoriter és megszállott, ám sokszor halk és békülékenynek mutatkozó Antigoné alakját. Testében hordozza a gyötrődést, és a halott Polüneikésszel (Liviu Matei) való kapcsolatát éppen a különleges,...

Színházi látvány és hangzás

Különleges teret teremt Bartha József a játék színhelyéül: a passzázsszínpad kínálta, téglalap alakú, üres tér két végén két, díszes függönyredők által takart palota látható. Egyik Antigoné és a halott terepe/bejövetelének helyszíne, a másik pedig Kreónhoz és környezetéhez tartozik – talán a halál–élet/hatalom ellentétpár jelentései társíthatók a két helyszínhez; de ezek a jelentések éppúgy átjátszanak egymásba,...

Az előadás hatástörténete

Bocsárdinak sikerült kimozdítania a görög tragédiát a historizáló játékhagyományból, és korszerű formát dolgozott ki, amelybe szervesen beilleszkedhettek a tragédia rituális elemei. Nemcsak a szcenikus tagolás, Bartha József egyszerű és funkcionális tere, Dobre-Kóthay Judit elegáns, kortalan jelmezei tették korszerűvé a játéknyelvet, hanem az az egyszerű, telített képi és plasztikus (mozgásszínházra épülő) kifejezésmód, amely ekkor forrott ki...