Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az adaptáció nem a teljes dráma színpadi változata,1 csupán egy abból kiinduló műhelymunka, az alkotók saját meghatározása szerint „színpadi tanulmány Katona József drámája nyomán”,2 mely kihagyja a szereposztásból II. Endrét, az előadásból pedig a teljes ötödik felvonást.3 A rendező Bánk dilemmájára koncentrál, ezért az előadást a bán országlásából való visszatérésével indítja, s ami a darabban ezt megelőzi, azt szintén elhagyja, sokat rövidít a szövegen, s a két bojóthin kívül a békétleneket is kiiktatja.4 A produkció tehát a drámának egy egységes cselekményszálat alkotó szeletét  kínálja a nézőnek.5 A színpadi szöveg jól érthető és követhető,6 több közismert replika is kimarad a drámából,7 de ami elhangzik, pontos logika szerint épül fel, s annyira költői a nyelvezet, hogy gond nélkül simulnak bele Ady Endre Lázár a palota előtt című verse, József Attila Altatója, vagy az „az ám-hazám” rímjátékig más nyelvi játékosságok is.8 Ezek a lírai szövegek elmélyítik a dráma belső jelentésrétegeit, erősítik bizonyos jelenetek érzelmi töltetét, melyek érződnek ugyan az eredeti replikákból, de ezek nem kínálnak túl sok kifejezési lehetőséget a színész számára. A királyság eszméje nemcsak a korona által, de a felvetett kérdésekben is jelen van az előadásban,9 tehát nem a király, hanem annak hazatérése hiányzik, és ezáltal a problémák megoldása. Bocsárdi úgy zárja le a történetet, hogy a főhős számára nem kínál feloldozást, miután az eltaszítja magától a családját és meggyilkolja a királynét.10 Az alkotóknak a darab néhány kulcskérdése fontosabb volt, mint a teljes történet,11 Bocsárdi szerint akkor tudnak igazán élővé, jelen idejűvé válni a színpadi történések, ha nem a teljes történet kontextusában láttatjuk őket.12 Szerinte a dramaturgiának kiszámíthatatlannak kell tűnnie,13 nem szerencsés, ha a néző előre látja a rendezés logikáját.14

Bocsárdi László: Bánk bán, 2011.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaA rendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete