Kovács Levente: Dobszó az éjszakában, 1980.

Az előadás színházkulturális kontextusa

„A magyar színjátszás és a magyar drámairodalom elmúlt ötven-hatvan éves fejlődéséből az utóbbi évtizedekig szinte teljességgel hiányzott Brecht, az őt követő modern drámairodalomnak a behatása, az ebből következő színjátszás, és annak útjai.” – indokolja a rendező, Kovács Levente egy 1980-as beszélgetésben a Dobszó az éjszakában című darab színre állítását. Az egyetemi osztálymunkáknak a hetvenes években...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Kovács Levente azért fordul Brechthez, mert az éles váltások lehetőségét látja benne: a Dobszóban „látszólag oktalan, indokolatlan dolgok történnek”, és „amikor úgy érezzük, hogy az elérzékenyülés határán vagyunk és hogy egy szituációba beleringatózunk, akkor a szituáció hirtelen egyenesen bohózatba vált, és fordítva.” A darabot Jékely Zoltán fordításában mindössze néhány belső húzással, három felvonásra tagolva, teljes...

A rendezés

„Én a brechti politikai színházat próbáltam csinálni, úgy, hogy arról szóljon, amiben élünk.” – vallja Brecht-rendezéseiről Kovács. Jánosházy György kritikája szerint „a rendező (…) a darab szövegét és a szerzői utasításokat meghaladó (szatirikus) hangsúlyt adott az erotikus mozdulatoknak, és (lehetséges) indítékoknak, ezzel is nyomatékosítva a brechti társadalombírálatot.” A Stúdió előcsarnokában zajló nyitójelenetben a szereplők a...

Színészi játék

„Nagyon furcsán kell gondolkozni, gesztusokban” – fogalmazza meg a Murkot játszó Keresztes Sándor. Hasonlóan nyilatkozik Meleg Vilmos, illetve Panek Kati is: „ha ezeket a szerepeket reálisan építjük, akkor beletörik a bicskánk”, „út van, de szakaszos.” A nyilatkozatok alapján elmondható, hogy a színészek értik a rendezői szándékot és tisztában vannak azzal, hogy az elvárt játékstílus nagyban...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás látványvilága a látszat és a valóság különbözőségét hangsúlyozta, az erkölcsösség és emberségesség leple alá rejtett alantasságokat: pl. a „burzsujasszony” Balickenét alakító Panek Kati ugyan feketét viselt, hiszen a darab kezdetén látszólag a lányuk háborúban eltűnt vőlegényét, a halottnak hitt Kraglert gyászolják, a szoknyája alól azonban kilógott a kombiné, és folyton lecsúszott az egyik...

Az előadás hatástörténete

A rendszerváltás előtti romániai Brecht-előadás-történetből a Dobszó vásárhelyi előadása „brechtiségével” – expresszionizmusával, groteszkségével, elidegenítő effektusaival – tűnik ki. A négy produkció, amely az 1980-ban diplomázó évfolyam vizsgaelőadásait és a Stúdió Színház repertoárját adta, kiemelkedő tehetségű színészekként indította el őket pályájukon, mely pályákon a rendszerváltás, illetve a rendszerváltás körüli emigrációs hullámok okoztak nagyobb töréseket. Tagozat- és...