Harag György: Éjjeli menedékhely, 1979.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Harag György színházi munkásságának kései, kolozsvári periódusában jön létre az 1979 márciusában bemutatott Éjjeli menedékhely. Az Állami Székely Színháztól 1975-ben Kolozsvárra főrendezőnek átszerződött Harag ekkor már maga mögött tudhatja a széles körben is rendkívül sikeres Sütő-ciklust (Egy lócsiszár virágvasárnapja, 1975; Csillag a máglyán, 1976; Káin és Ábel, 1978) és az Öreg házat (1978). Kísérletező látványszínháza...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az előadás Gábor Andor fordítását használja, amelyet nyelvileg kis mértékben átdolgoznak egyrészt a beszélt nyelvi frissesség, másrészt bizonyos szituációk nyelvi sűrítése érdekében. Dramaturgiai szempontból kisebb szerkezeti változtatásokkal élnek az alkotók (jelenetcserék szintjén), jelentősebb szöveghúzásokat az előadás második felét képező harmadik és negyedik felvonásban találunk. A módosítások jelzik azt az elgondolást, amit az előadáskritikák rendre megfogalmaznak:...

A rendezés

Harag színrevitele az Éjjeli menedékhelyet a mélybe vetettség egyetemes emberi állapotának marxista metaforájaként értelmezte. Ez a metaforikus – a földgömböt idéző színpadképet és a játékot egységbe szervező – közelítés a gorkiji történet realista lekövetése helyett a világszerűség érzékeltetésére helyezi a hangsúlyt. A világszerűség erős Harag-féle eleme a tömeg: a rendezés a nagy létszámú statisztacsapatot monumentális...

Színészi játék

A karakteralakítás kihívás, amikor a hivatásos színészek mellett a civil statiszták tömege is a játékosok együtteséhez tartozik: a színészeknek egyszerre kell kitűnniük és beolvadniuk a tömeges képekben. A színészi visszaemlékezések szerint a kellékek nélküli üres térben fontos volt megtalálni az egyénített gesztusokat, amelyek a belső lényegüket kifejezve jellemezték őket. Így vált karakteres jellemvonássá, ahogy a...

Színházi látvány és hangzás

Kölönte Zsolt egyszerű díszlete szakít a realista enteriőr-ábrázolással. Ugyanakkor bravúrosan példázza, miként lehet egy képi metafora jelentéseit a világítás és a színészi játék kompozíciós eszközeivel láthatóvá tenni. A teljesen üres és enyhén domború, alvadt vér színű deszkaszínpadot, amely a zenekari árkot is befedte, hátul egy hatalmas körfüggöny határolja. A függönyre ortodox ikonok kopott alakjait festették:...

Az előadás hatástörténete

Az Éjjeli menedékhelyet a pozitív szakmai fogadtatás ellenére nem kíséri nagy közönségsiker: a harmadik előadástól már félházzal játsszák, és Harag visszaemlékezése szerint nem ért meg 15-nél több játszást. A lezáráshoz a Színészt alakító Péterffy Gyula tragikusan hirtelen halála is hozzájárult. Harag egy, a halála előtti évben megtartott közönségtalálkozón, ahol a romániai magyar színházi kísérletezés lehetőségeiről...