Árvai György: Eleven tér, 1986.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Miután a szocialista kultúrpolitika az osztályidegenség indokával már 1950-re ellehetetlenítette a hazai mozdulatművészeti műhelyek munkáját, bő harminc év után, a nyolcvanas évek közepén kezdtek megjelenni a rendszer által támogatott balett és néptánc műfaján kívüli kezdeményezések. A hazai kortárstánc-élet történeti emlékezetében ikonikus alkotásként maradt meg az Eleven tér bemutatója. Az előadás közel áll a performansz, a...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az előadás dramaturgiai alapja a szűk térbe, egy 155x85x52 cm-es üvegvitrinbe bezárt élő emberi test. A színpadi történés ívét egy animális lény emberré válásának folyamataként írják le a szemtanúk. A közel egy órás, a keresztény szimbolikát megidéző, rituális akciókból álló folyamatot a Bozsik által megjelenített nemtelen élő test mozgásmintái és az általa keltett ill. kiadott hangok...

Rendezés

Árvai nem csak rendezőként, hanem zeneszerzőként és látványtervezőként is jegyzi a darabot. Rendezői tevékenysége ahhoz a – kortárstánc művészetben gyakran alkalmazott – módszerhez áll közel, amikor egy koncepció (jelen esetben téma- és térkoncepció) keretében az előadó (aki társalkotó is egyben) improvizál, s a rendező, mint külső szem, dramaturgiai munkával szerkeszti egymáshoz a különböző jeleneteket. Az...

Színészi játék

Bozsik előadói teljesítménye két paradigma metszéspontján értelmezhető. Egyrészt létezik egy, a dramaturgia által fölépített, megjelenített alak, amelyhez egy fejlődéstörténet kapcsolható: animális lényből érzelemmel és értelemmel bíró emberré válik. Másrészt a performansz-hagyomány játékmódját is megidézi az alakítás, melyben az előadó a saját személyének és testi integritásának határait feszegeti. Az előadás próbafolyamata az utóbbi hagyományra épült. Kiindulópontul a...

Színházi látvány és hangzás

A térelrendezés egy szakrális szertartás elemeit vonultatja fel. A nézők két kandeláber között jutnak be a gyengén megvilágított térbe, ahol a középre, a ravatal- vagy oltárszerű emelvényre helyezett üvegdoboz két oldalán foglalhatnak helyet. Az üvegvitrinen belül a butoh eszköztárát is meghatározó homok, víz és emberi váladék (pára, nyál) mellett egy nyershús-szerű kocsonyás anyag alkotja az...

Az előadás hatástörténete

Magyarországon kb. 5-6 alkalommal játszották ezt az előadást, a bemutató 3 alkalom után az 1988-ban a Szkénében megrendezett Magyar Mozgásszínházak Első Találkozóján lehetett újra látni. Külföldön viszont kb. félszázszor mutatták be a darabot, melyben fontos szerepe volt az 1991-es Edinburgh-i Fesztiválon való sikernek. Bozsik későbbi alkotói pályáját meghatározta a balett eszköztárától való megszabadulás. Az itt...