Ljubimov Jurij: Háromgarasos opera, 1981.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A moszkvai Taganka Színház alapító igazgatója harmadik alkalommal dolgozott hazánkban, s rendezése határozottan szembefordult a magyarországi Brecht-játszás szokásrendjével. A vígszínházi ősbemutatón (1930) A koldus operájaként játszott mű esetében ezt Szinetár Miklós 1958-as főiskolai vizsgarendezésének felújítása (1960) és Ádám Ottó Madách Színház-beli rendezése (1965) képviselte. Egyfelől musical comedy-ként vitték színre a darabot. Másfelől tökéletesen illeszkedtek az...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Ljubimov rendezése játékba hozta azt az esztétikai távolságot, amely az antikapitalista ideológiával feltöltött, kedélyes operett és a modern polgári társadalom morális működésképtelenségének analízise között feszül. Nem John Gay & John Christopher Pepusch, hanem Brecht darabjának a címével identifikálta magát, a kikiáltó szövege németül, oroszul és magyarul hangzott el, a központi díszletelemként funkcionáló busz falát Brecht...

Rendezés

Ljubimov rendezése láthatóvá és hallhatóvá tette a fabula és az annak fázisait kommentáló songok közötti viszony gesztikusságát. Mivel az előadás ritmusa az ősbemutatót követően szinte azonnal slágerré vált songokra és azok dinamikájára épült, a versszövegek nem a cselekmény bűnügyi szálának morális és politikai tanulságait mondták ki, hanem önálló egységként (metatextusként) működtek. Ezt tette lehetővé a...

Színészi játék

Az előadás teljes időtartama alatt a színen lévő, „song-maszkjaikat” előttünk festő és törlő, hol mikrofonba, hol a nélkül beszélő színészek a tipizáló játékmód következtében tudták megidézni a figurákat, s a Sztanyiszlavszkij-féle lélektani realista játéknyelv birtokában voltak képesek hihetővé tenni az érzelmeket. A gesztikus játékmód inkorherenciája többféleképpen született meg. Dörner György (vásári komédiás) például folyamatosan kapcsolatot...

Színházi látvány és hangzás

Nem csupán a színészek által mozgásképtelensége ellenére mozgónak tekintett és tetején zenekart hordozó busz vagy a kikiáltó (bilincset és más kelléket rejtő) bevásárló kosára valósította meg a „szelektív realizmus” elvét. A rekvizitumok részlegesen utaltak ugyan a dramatikus világ helyszíneire, illetve a darab játékhagyományára, de elsősorban érzéki hátteret kínáltak a kaotikus események sorának. A hírnök például...

Hatástörténet:

Ljubimov rendezése a színházi emlékezet részévé tette a Munka-kör 1929 szilveszter esti zártkörű rendezvényét, ahol Kassák nemcsak átírta, hanem a songokra koncentrálva vitte színre Brecht darabját. Másfelől bebizonyította, hogy a Koldusopera nem csak „egy félresikerült Richard Strauss” mégoly magas színvonalú „habcsókjaként” lehet közönségsiker. Ám mivel a színészek egy része az újonnan megalakuló Katona József Színházhoz...