Dramatikus szöveg, dramaturgia

Ljubimov rendezése játékba hozta azt az esztétikai távolságot, amely az antikapitalista ideológiával feltöltött, kedélyes operett és a modern polgári társadalom morális működésképtelenségének analízise között feszül. 1 Nem John Gay & John Christopher Pepusch, hanem Brecht darabjának a címével identifikálta magát, a kikiáltó szövege németül, oroszul és magyarul hangzott el, a központi díszletelemként funkcionáló busz falát Brecht képe, Weill neve és többnyelvű feliratok borították, a párbeszédek Vas István, a versek Blum Tamás fordításában szólaltak meg. 2

KÉP BUdvaros Dorottya (Polly) Fotó: Benkő Imre (1981). Forrás: www.szinhaziadattar.hu

Vagyis (bár a bibliai idézeteket felolvasó öregemberek felvonásvégi zsolozsmázása és a Hegyi beszéd szövegének a színészek által elmondott és az előadást záró részlete az emberi értékek általános devalvációjának horizontjába helyezte a darabot) az 1928 és 1981 közötti idő- és térbeli távolságnak ez a plakatív jelzettsége a színház nyelvén tette egyértelművé, hogy a dialektikus színháznak a megszokottra vetett idegen pillantás felforgató erejét a modellrendezések konzerválódása szüntette meg. 3

Ljubimov Jurij: Háromgarasos opera, 1981.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásHatástörténet: