Hatástörténet:

Ljubimov rendezése a színházi emlékezet részévé tette a Munka-kör 1929 szilveszter esti zártkörű rendezvényét, ahol Kassák nemcsak átírta, hanem a songokra koncentrálva vitte színre Brecht darabját. 1 Másfelől bebizonyította, hogy a Koldusopera nem csak „egy félresikerült Richard Strauss” mégoly magas színvonalú „habcsókjaként” lehet közönségsiker. 2 Ám mivel a színészek egy része az újonnan megalakuló Katona József Színházhoz szerződött és a két színház nem tudott megegyezni, az előadás egy évad után lekerült a repertoárról. 3 Kánonalakító erejét olyan előadások igazolják, mint Malgoth István, Novák Eszter, Bagossy László és Alföldi Róbert rendezése. A berlini fal lebontása után három évvel a Hold Színház Megdöglök érted, Berlin (1992) címmel viszi színre a songokat. Az Új Színház Koldusoperája (1998) folyamatosan játszik a nézői elváráshorizontba épült rendezések emlékezetes jegyeivel illetve a mű ismeretével, ily módon ütközteti egymással a személynevek Blum Tamás-, illetve Vass István-féle fordítását („Penge Mackie, de magának csak Bicska Maxi”), kiejtésének angolos és szó szerinti („Dzsonatán Peachum, de magának csak Jonatán”), Smith rendőr esetében pedig angolos és németes lehetőségét. Az Örkény Színház A filléres operája (2005) akár Brecht-paródiaként is felfogható, amit egy tenyérbe mászóan negédes narrátor által felkonferált „színház a színházban” helyzet artikulál. 4 A Bárka Színház előadásában (2006) pedig Törőcsik Mari és Garas Dezső játssza a kikiáltó szerepét, s a rendezés hangfelvételek, egy vörös busz és egy „ljubimovi” munkás szerepeltetése révén emeli az újra játszandó klasszikusok sorába Ljubimov rendezését.

Ljubimov Jurij: Háromgarasos opera, 1981.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásHatástörténet: