Bocsárdi László: Ilja próféta, 2001.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Az Ilja prófétát elsőként maga Słobodzianek rendezte meg 1994-ben. A későbbi feldolgozások közül lényeges kiemelni Mikolaj Grabowski 1999-es rendezését a łódzi Teatr Nowy-ban, amely az áldozatkeresés motívumát állította előtérbe: a parasztok nem Jézust, még csak nem is Ilja prófétát akarják megfeszíteni, hanem bárkit, aki meg tudja váltani őket a bajaiktól. Grabowski, a példaképéhez, Gombrowicz-hoz hasonlóan...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A fordító Pászt Patrícia szerint Słobodzianek műveinek eredeti hangulatát sajátos tájnyelvi elemekkel és vulgarizmusokkal tűzdelt, mégis inkább költőinek, mint közönségesnek nevezhető nyelvezete adja, drámai narrációjában pedig kulcsfontosságúvá válik az ismétlés, amely bizonyos históriák „alternatív” módon történő újrajátszásán túl elsősorban stilisztikai eszközként van jelen, visszatérő szóhasználatok és mondatszerkezetek, állandó jelzők, sőt egész jelenetek formájában. A darabbeli...

A rendezés

Bocsárdi László szerint a hit velejárója az abszolút szabadság, a szakralitás terébe pedig a ritualitáson át vezet az út, s mivel hitetlen, cinikus világban élünk, a művészetnek az a dolga, hogy konstruktív módon fejezze ki ezt a cinizmust. A rendezés legnagyobb érdeme, hogy trivialitásuk, ostobaságuk, kegyetlenségük ellenére is szemérmes szeretettel ábrázolja hőseit, akiket az elveszített...

Színészi játék

Minden alakítás, de a játék tágabb értelemben vett koreográfiája is jól átgondolt, imponáló szerkezetté szervesül az előadásban. A parasztcsapat névtelenjeit jól egyénített, játékstílusukban (akárcsak nyelvükben) heterogén alakítások révén formálja meg a rendezés. A szereplők olyanok, akár egy jó portréfestő ikonosztáz-gyűjteménye: mintha a nyakukban viselt képek elevenedtek volna meg a színpadon. Belső igazsága, kidolgozott egyénisége van...

Színházi látvány és hangzás

Az előadásban meghatározó szerepe van a színpadi térnek. A díszlet csupán függönyökből áll, amelyek egy tökéletesen kör alakú, sugárirányban deszkázott, vásári sátorra emlékeztető játékteret fognak közre. A darab eltérő helyszíneire utaló körfüggönyök szétnyitása vagy összehúzása jelzi a váltásokat. A játéktér egészében is körkörös, a sátor is körüljárható, a pavilon előtti lejtőt pedig ugyancsak játékba vonják...

Az előadás hatástörténete

Mélyen átgondolt, a jelentések és utalások bonyolult rendszerét mozgósító, tartalmi és formai szempontból egyaránt fontos előadás volt a sepsiszentgyörgyi Ilja próféta, amelyben a művészi-technikai megoldások és a dráma mély gondolatisága olyan egységes ötvözetet alkottak, hogy a szakma, a laikusok és maga a szerző is lelkesen fogadta. A rendezőnek sikerült felmutatnia korunk egyre terjedő tömegőrületének jellemzőit:...