Rendezés

A rendezés KÉP 3Kép3 olvasópróba realista formanyelvet használt a színészi játék tekintetében, de a díszlet, a térkialakítás stilizált, naturalista matériát használó installáció volt.  Hiszen ekkorra már megjelent a naturalizmuson, valamint Sztanyiszlavszkij lélektani realizmusán való túllépés vágya, még ha a kortárs kritikák, és a későbbi visszatekintő írások egy része rá is nyomták az előadás(ok)ra a realizmus bélyegét. 1

Azonban a realizmuson túlmutatott az a groteszkig fokozott játékmód, ahogy például Ivanov halálának tragikumát és Anna Petrovna viszonzatlan szerelmének pátoszát visszavonta a rendező. Ugyanakkor Zsámbéki rendezésének formanyelvi kisrealizmusát támasztotta alá a vendégek és szolgák egyénítése, mivel mindegyik karaktere kidolgozott saját mimika- és gesztuskészlettel, pontosan koreografált mozgással rendelkezett.

S bár a karakterek megformálása Csehov elképzeléseit 2  követte, azonban az Ivanovra koncentráló dramaturgiai átszerkesztésekből és a tér domináns vizuális karakteréből arra következtethetünk, hogy Zsámbéki nem mentette fel Ivanovot, életéért nem a környezetét tette felelőssé. 3

Zsámbéki Gábor: Ivanov, 1977.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete