Mohácsi János: Játék a kastélyban, 2010.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A kaposvári Csiky Gergely Színházban 2009-ben bemutatott népszínmű, A falu rossza egyértelművé tette, hogy a kortárs magyar rendezői színház diszkurzusában Mohácsi Jánosnak sikerül a legkövetkezetesebben számot vetnie a nevetés polgári színházát alkotó műfajok újraolvasásában rejlő lehetőségekkel. A kritikák által az 1916 Csárdáskirálynő jelentőségének mércéjével mért Játék a kastélyban színházkulturális kontextusának domináns vonása, hogy a szintén 2009-es...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Ennek a dialógusnak nem célja, hanem előfeltétele, hogy zárójelbe tudja tenni a darab irodalomtörténeti recepciójának moralizáló hagyományát. Ennek érdekében nem vár választ arra a jelzett kérdésre, hogy a Turai nevű boldogság- és sikercsináló intrikusnak Almády vagy Ádám esik-e áldozatául. Viszont használat közben nevet(tet)i ki azt a darabot modern cselvígjátéknak tekintő alakértelmezést, amely az apa és...

A rendezés

A látszatokat tervező és alkalmazó manipulátor munkamódszerének teatrális reflexiója játékba tudja hozza azt a hazai játékhagyománytól idegen értelmezői szokásrendet, amely a bohózat és a színházi avantgárd reteatralizáló törekvéseinek frigyéből született „korcs kereszteződésnek” tekinti a darabot. Mohácsi rendezése következetesen reflektál a Molnár Ferenc-i dramaturgiának arra az „alattomosan simulékony” sajátosságára, melynek okán szövegei „csak megkarcolják a színpadi...

Színészi játék

Fodor Viola, Remete Krisztina és Zságer-Varga Ákos munkája tehát lehetővé teszi, hogy bármikor beleláthassunk a színpadi illúzió létrejöttének kulisszatitkaiba, amit a színészi játék valósít meg. A színpadi alakok ugyanis (mintegy megtestesítve a Molnár-recepció egyik tézisét) azért csak emlékeztetnek a jól megcsinált tucatdarabok „felöltöztetett s névvel ellátott gépeire”, mert az adott színészre jellemző, s ezúttal tudatosan...

Színházi látvány és hangzás

Következésképp nem meglepő, hogy a rojtos, még épp csak összefércelt, ám rendkívül elegáns jelmezekben megjelenő Turai, Gál, Ádám és Almády illetve Annie számára egy minden oldalról ki-, be- és átjárható, átlátható, átvilágítható kétszintes ácsolat bizonyul (ha nem is az egyetlen, de a legműködőképesebb) élettérnek. Ez a színpadkép nem akadályozza meg, hogy az alakokat fiatal illetve...

Az előadás hatástörténete

A „radikális át- és beleírás” gesztusa a Játék a kastélyban esetében egy rendkívül pontos továbbírást eredményez. Ennek okán Mohácsi rendezése mintegy összefoglalja a darab irodalom- és színháztörténeti recepcióját meghatározó kérdéseket és válaszokat. Színre viszi a bulvárszínháznak azt a pavis-i definícióját, mely szerint „a szalonvilág naturalizmusában mindennek igaznak kell hatnia, sőt igazabbnak, mint a valóság”. A...