Novák Eszter: Koldusopera, 1998.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A dialektikus színház megszületésének századik évfordulóján bemutatott Koldusopera Novák Eszter első Brecht-rendezése és a Székely Gábor vezette Új Színház utolsó bemutatója. A rendező eddigi munkái arra engedtek következtetni, hogy a dramatikus szöveg radikális átértelmezését és a színpadi szituáció vagy egységes narrativitás kibillentését eredményező formanyelv kortárs horizontból teszi majd sajátjává azt a Ljubimov-féle Háromgarasos operával (1981)...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Mivel a dramaturgiai munka arra a kérdésre keresett választ, hogyan mesélhető el azoknak a pengemackie-knek a története, akik (a peachumokkal ellentétben) nem találják helyüket a világban, a songokban megfogalmazott tézisek a Kapitány döntéseit motiválják, és a rendezés sem a mesterséges-társadalmi, hanem a spontán-emberi viszonyokat emeli ki. Ennek okán megváltozik a jelenetek sorrendje (az előadás Peachum...

Rendezés

Novák Eszter rendezése nem rekonstruálja, hanem kibontja és teátrális eseménnyé alakítja a dramatikus szöveg világszerűségét. Ezt a gesztust emblematizálja az előadás kezdőképe: miután meghallgattuk a Cápadalt, három cigaretta parázslik hosszan a sötétben, majd a füstös alakok arcukat a nézők felé fordítva tolják fel a közben fémredőnnyé változott vasfüggönyt. Az előadás legizgalmasabb rétegét azok az elsősorban...

Színészi játék

Mivel a rendezés a darab „alapvetően realista cselekménymagjára” (Weill) fókuszál, a színészi játék megkomponáltsága dönti el, hogy az alakok egyénileg vagy típusként viszonyulnak-e az őket körülvevő társadalmi, emberi rendhez. Mac és Jenny megformálása egyértelműen a színészet lélektani realista rendjébe illeszkedik. A férfit például Polly szenvedélyes tolmácsolásában mélyen meghatja Kalóz Jenny dala, hiszen a refrén –...

Színházi látvány és hangzás

Khell Zsolt robosztus, rideg fémfelületekből készült díszlete felidézi ugyan a dramatikus világ helyszíneit, de nem kínál illúziókeltő térkörnyezetet. A Paulay Ede utcai nagyszínpad ipari garázsajtóként (is) funkcionáló vasfüggönye az istálló negyedik fala és bejárati ajtaja, továbbá a börtönfolyosó fala, ahol Brown sétál, s ajtajában állva (félig felhúzva) énekli el dalát Mac a kellemes életről. A...

Az előadás hatástörténete

A Koldusoperát 2006-ban A szecsuáni jólélek, 2009-ben pedig A kaukázusi krétakör követte. A rendezés hatástörténeti helyzetét két tényező jelöli ki. Egyfelől munkái nem tudtak érdemi választ adni a posztbrechti diskurzusnak arra a hazánkban Zsótér Sándor Brecht-ciklusa révén megfogalmazódó kérdésére, mely szerint „elválaszthatók-e Brecht ’operatív’ újításai attól (…) az általa még feltételezett fabulaszínház konvencióitól, amellyel az...