Parászka Miklós: Kulcskeresők, 1991.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Örkény István a Szolnok alapításának 900. évfordulójára szóló felkérésnek tett eleget, amikor megírta a Kulcskeresőket, amelyet Székely Gábor rendezésében 1975. november 15-én mutatott be a Szigligeti Színház. A darab budapesti premierjére 1977. január 7-én került sor a Nemzeti Színházban, Major Tamás rendezésében. Ugyancsak ő jegyezte a mű első erdélyi bemutatóját is, 1978. május 3-án Kolozsváron....

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A darabnak az ősbemutatón elhangzó verziója két, egymáshoz nem elég koherensen kapcsolódó részből áll: míg az első rész középpontjában a kulcskeresés, a másodikéban a valóság elhazudásának motívuma dominál. Örkény a darab első részét a Nemzeti Színház számára némileg átírta. Ezt a verziót játszották Kolozsváron és kisebb módosításokkal Szatmárnémetiben is. A változtatás az események menetét nem...

A rendezés

Parászka rendezésének két sarokpontja van: az egyik tartalmi, a másik látszólag formai. Az író darabjának kvázi mottójául szánt első mondata: „A kudarcról lesz szó.” A szatmári előadás azonban nem elsősorban erről szól, hanem a hazug álmokról, a valóság elhazudásáról, a tényekkel való szembenézés elmaradásáról és ennek következményeiről. A másik rendezői döntés: az előadás stúdiótérben játszódik,...

Színészi játék

Az előadás intim tere és a színészeknek a közönséggel való összezártsága lélektanilag kidolgozott, eszközeiben realista, minden részletre kiterjedően hiteles alakításokat követelt. Színészvezetésében Parászka is azt az utat követte, amelyet Major: a realista részletekből született meg a helyzetek groteszksége. A kiegyensúlyozott együttes-játékban csaknem minden színész egyforma színvonalon működtette a kettőslényegű szerepformálást. A rendezői felfogás esszenciáját a...

Színházi látvány és hangzás

Mivel az előadás stúdiókörülmények között, a nézőkhöz nagyon közel zajlott, a díszlet- és jelmeztervező, Gheorghiade Maria minden ízében reális, naturalisztikus játékteret alakított ki. A szerzői instrukciót tiszteletben tartva, de elsősorban a szatmáriaknak ismerős bútorokkal, holmikkal, edényekkel stb. zsúfolta tele a lakást, és nem a darab megírásának, hanem az előadás jelenének idejére jellemző ruhadarabokat viseltek a...

Az előadás hatástörténete

A Kulcskeresőknek Erdélyben a továbbiakban csupán két egyetemi vizsgaelőadása volt: 1996-ban Kolozsváron, illetve 2004-ben Marosvásárhelyen. Ez utóbbit szintén Parászka állította színpadra, ám ez az első munkájához képest nem hozott semmi értelmezési vagy formai újdonságot. A szatmári előadást tehát magányos teljesítményként kell elkönyvelnünk, amely sem Parászka pályájára, sem a darab előadástörténetére, sem az erdélyi magyar színházművészet...