Katona József Színház: Notóriusok, 2007-2013.

Színházkulturális kontextus

A Notóriusok-sorozat az ország legnagyobb múltú művészszínházának önképét performálja. Akkor lett a Katona József Színház repertoárjának része, amikor a színháztörténet-írás módszertani diskurzusa az újrajátszás [reenactment] fogalmával gazdagodott. S mivel az életteli [liveness] események megismétlése úgy viszi színre a jelennek a múlthoz való viszonyát, hogy rákérdez a dokumentum fogalmára, láthatóvá teszi a dokumentumszínház politikusságának problémáit. Ily...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A feljegyzésekből, naplórészletekből, jegyzőkönyvekből, önéletírásokból, riportokból, fotókból, hang- és filmbejátszásokból szövődő textusok semmiképpen sem a múlt eredetinek tekinthető darabját ábrázolják. Az előadások egyik közös vonása, hogy a forrásmegjelölés könyvészeti imperatívuszát változatosan kifigurázva idézik az ötvenes évek színházi hétköznapjait, a rendszerváltás óta napirenden lévő struktúravitát, a Thália Társaság történetét, Egressy Gábor, Szacsvay Imre, Bárdos Artúr és...

Rendezés

Fontos leszögezni, hogy Zsótér Sándor munkája (Írja hadnagy) kivételével külön-külön mindegyik rendezés megerősíti a színházat morális intézménynek (Schiller) tekintő nézői beállítódást. A (szellem)idézés hangjának idegenségét ugyanis ismerőssé gyengíti az az ok-okozati viszony, amely az előadásszövegek keretét alkotó kulturális performansz és a történelmi valóság dokumentumok révén konstruálódó darabja között fedezhető fel. Az emberek veszedelmes közelségében azért...

Színészi játék

A Katona József Színház jelentősége elválaszthatatlan a (kis)realista játékparadigma hazai formációinak megítélésétől. A színészi munka úgy reflektál erre, hogy tudni véli: a kortárs színház nézője kitakarva akarja látni azokat a kodifikált gesztusok és beszédmódok használatára utaló jeleket, amelyeket a „realista” színész épp elmosni igyekszik. A „Szacsvay Imre” nevű képződmény élettörténeti interjúját létrehozó Rendkívüli Zárórában például...

Színházi látvány és hangzás

Ezt igazolja a két rendezés szcenográfiája közötti eltérés is. A szinte felismerhetetlenségig Brankoviccsá öregített-maszkírozott Kovács Lehel trónjára nemcsak a színpadi függöny, hanem a „Hunyadi László búcsúja” című Benczúr Gyula-festmény hull, ami egyértelműen utal a darab címének kontextusára. Az e háttér előtt ravatalra állított koporsóból kel életre az a színész, akit a magyar színháztörténet-írás a nemzeti...

Az előadás hatástörténete

A Notóriusok sorozat úgy és azért válik a Katona és a hazai művészszínházi törekvések önképének teátrális dokumentumává, ahogy és mert rituálisan meg tudja erősíteni egy alkotói és befogadói közösség identitását. Ennek során viszont – mivel egyértelműsítik, hogy a múlt csak reprezentációin keresztül (re)konstruálható – láthatóvá teszik a kulturális emlékezet médiumait szervező hatalmi konfigurációkat. Derridához hasonlóan...