Antal Pál: Óh, Rómeó, óh, Júlia, 1995.

Az előadás színházkulturális kontextusa

Antal Pál ötven éven keresztül dolgozott az Állami Bábszínház (jelenleg Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház) társulatával, élete során 127 előadást rendezett. Munkái nem csupán a gyerekközönséget célozták meg, hanem a felnőtt közönséghez is szólni kívántak. Ezek közül lett egyik legjelentősebb alkotása az Óh, Rómeó, óh, Júlia, amely a Bábszínház harmadik generációs társulatával készült, miután az „arany”...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az előadás Antal Pál szövegkönyvén és rendezői ötletén alapul. Amint a címből is kiolvasható, mert az „Óh” szócska azonnal érzékelteti, parodisztikus jelleggel dolgozza fel a világirodalmi témát, a Rómeó és Júlia pedig egyértelműen utal a mindenki által ismert alaptörténetre. A kanavászként működő szövegkönyv minimálisra redukálja a szöveget és átengedi a teret a mozgásban megjelenített látványnak. A...

A rendezés

A rendező mindvégig a bábos műfajhoz hűen kezeli a témát: a szót, a zenét, a mozgást, az élő embert, a díszletet és a bábut úgy komponálja egységbe, hogy organikus egésszé váljon, és a játék összművészeti hatást keltsen. Az Antal Pál formanyelvét meghatározó ember-báb kapcsolattal és a szimultán jelenlét különböző viszonyrendszereivel való kísérletezés tanúi lehetünk, mivel...

Színészi játék

A színészi funkciók teljes mértékben alárendelődnek a rendező elképzeléseinek, nincsenek főszerepek és mellékszerepek, csupán az előadás egészét szolgáló feladatok. A Rómeót és Júliát mozgató színészek képenként váltakoznak: e két alaknak nincs kizárólagos alakítója, az őket egy időre életre keltő színészek más szerepek megformálásában is részt vesznek. Kifejezetten a rendezői színház értelmében vett színészi teljesítményekről beszélhetünk,...

Színházi látvány és hangzás

A díszlet- és bábtervező Haller József a rendező egyenértékű alkotótársává vált: kettőjük több évtizedes közös munkája érhető tetten az előadás kialakításában. Minden képben különböző bábtechnikát láthatunk. A görög színben az óriás- és a síkbáb, valamint az ember-báb kombinációját, a misztériumjátékban sík óriásbábokat, valamint az élő emberrel kombinált síkbáb humanettet eredményező technikáját. A commedia dell’arte az...

Az előadás hatástörténete

Az előadás recepciója és utólagos visszhangja azt bizonyítja, hogy erős alkotói szemlélet mutatkozott meg benne kikristályosodott formában. Cristian Pepino szerint az előadás kiemelkedő rendezői teljesítményként értékelhető, és sok év távlatából sem veszített érvényességéből. A „látványpoémaként” aposztrofálható alkotás Antal Pál, a rendező és Haller József, a díszlettervező műfajról szerzett tudását szintetizálta, megmutatva a szakmai  tapasztalataikból eredő...