Harag György: Özönvíz előtt, 1971.

Színházkulturális kontextus

A bemutató évében tették közzé a Román Kommunista Párt Téziseit, amelyek a nacionalista mítosz, a neo-proletkultos „kulturális forradalom” és a személyi kultusz ideológiai szócsövévé kívánták lefokozni a színházművészetet is. A színházkulturális kontextus domináns vonása az „értelmiség lázadása” a kulturális genocídiummá fajuló román totalitárius államrend ellen. Keresték a kitörési pontokat a szabadság megélésére, s a színház...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Nagy István a szöveget az Erdélyi Szépmíves Céh és a Thália Színház 1937-es közös drámapályázatára írta, ahol a második díjban részesült (első díjas Tamási Áron: Tündöklő Jeromos című műve volt). Miért válhatott ez a naturalista közegben, egy Bukarestbe vetődött, deklasszálódott magyar család sorsáról szóló szöveg a XX. század 70-es éveinek közérzetét és művészi törekvéseit kifejező...

A rendezés

Harag maga vallotta: „Végül rájöttem, mi a teendő: újból színházzá kell tenni a szövegfelmondást”. Munkája lényegét az áthangszerelés fogalmával jellemezhetjük. Harag a Havadi-házaspár hullásában már nem a sikkasztást emeli ki döntő motívumként, hanem a félelem, a rettegés pszichológiáját, a kiúttalanság drámáját bontja ki. Realista életképet kellett egy kafkai világ abszurdumának helyzetsorává változtatnia. Haragnak olyan játékteret...

Színészi játék

Az áthangszerelés rendezői feladata elsősorban a színészi játékra vonatkozott, új, játékstílust kellett a társulatnak elsajátítania. Harag ezeket az expresszionista színjátszás kelléktárából vette, s ennek megfelelően dolgozta át a dráma egész lélektanát. „A Havadi házaspár esetében az expresszionizmus legtisztább eszközeivel ábrázoltatja a rettegést, Darkó alakjában az apokaliptikus méretű fenyegetést, Sáriban, a háztartási alkalmazottban ugyanezek a szikár...

Színházi látvány és hangzás

A színházi látvány tökéletesen kifejezte a rendezői szándékot, egy kafkai világ abszurdumának érzékeltetését. A színpadi labirintus „szinte teljesen üres, sok részre szabdalta a teret: a falelemek, amelyekből ez kiképződik, olyan sima fehérek, hogy azokon sehol meg nem állapodhatik a tekintet, és olyan éles szögekben metszik egymást, hogy rejtett ki és bejáratokat teremtenek a téregységek között,...

Az előadás hatástörténete

Az előadás elementáris ereje stiláris értelemben is vízválasztónak számít az összmagyar színháztörténetben. Harag olvasata és rendezése korszakalkotó produkcióvá vált: a rég várt korszerűség áttörte a konvencionális színház falanxát. 1976-ban Harag Györgyöt meghívták a budapesti Nemzeti Színházba is az Özönvíz előtt újbóli megrendezésére, s szemlélete „a magyar színházi kultúra egyik lényegbevágó kérdését” vetette fel, felerősítette az...