Harag György: Özönvíz előtt, 1971.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A bemutató éve kiemelt történelmi jelentőséggel bír: ekkor tették közzé a Román Kommunista Párt Téziseit, amelyek a nacionalista mítosz, a neoproletkultos „kulturális forradalom” és a személyi kultusz ideológiai szócsövévé kívánták lefokozni a művészetet. A színházkulturális kontextus lényeges része az értelmiség „lázadása” a kulturális genocídiumot végrehajtó totalitárius államrend ellen: kitörési pontok keresése a szabadság megélésére. Úgy...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Nagy István az Erdélyi Szépmíves Céh és a Thália Színház 1937-es közös drámapályázatára írta drámáját, ahol második díjban részesült. De miért vált e naturalista közeget teremtő, egy deklasszálódott, Bukarestbe vetődött magyar család sorsáról szóló szöveg az 1970-es évek közérzetét és művészi törekvéseit kifejező opussá? A szerző iránydrámának szánta művét, a munkásmozgalom eljövendő, özönvízszerű győzelmét megjósolandó,...

Rendezés

Vallomása szerint Harag György rájött, „mi a teendő: újból színházzá kell tenni a szövegfelmondást”. Rendezői munkája lényegét az áthangszerelés fogalmával jellemezhetjük. Harag a Havadi házaspár lecsúszásának fő okaként már nem a sikkasztást emelte ki, hanem a félelem, a rettegés pszichológiáját, a kiúttalanság drámáját, miáltal egy realista életképet egy kafkai világ abszurditásának helyzetsorává változtatott. Harag nagy...

Színészi játék

Az áthangszerelés rendezői feladata elsősorban a színészi játékra irányult. Új játékstílust, a megszokottól eltérő művészi nyelvezet fogásait kellett a társulatnak elsajátítania. Harag ezeket az expresszionista színjátszás eszköztárából vette, s ennek megfelelően dolgozta át a dráma egész lélektani rétegét. „A Havadi házaspár esetében az expresszionizmus legtisztább eszközeivel ábrázoltatja a rettegést, Darkó alakjában az apokaliptikus méretű fenyegetést,...

Színházi látvány és hangzás

A színházi látvány a rendezői koncepciót támogatta: egy kafkai világ abszurditásának érzékeltetését. A színpadi labirintus „szinte teljesen üres, sok részre szabdalta a teret: a falelemek, amelyekből ez kiképződik, olyan sima fehérek, hogy azokon sehol meg nem állapodhatik a tekintet, és olyan éles szögekben metszik egymást, hogy rejtett ki és bejáratokat teremtenek a téregységek között, amiket...

Az előadás hatástörténete

Az elementáris erejű előadás stiláris értelemben is vízválasztóként emelkedik ki a magyar színháztörténetben. Harag rendezése korszakalkotó produkcióvá vált: a régen várt korszerűség áttörte a konvencionális színház falanxát. 1976-ban Harag Györgyöt meghívták a budapesti Nemzeti Színházba is az Özönvíz előtt újrarendezésére, s szemlélete, amely „a magyar színházi kultúra egyik lényegbevágó kérdését” világította meg, a profi színházakban...