Victor Ioan Frunză: Rosencrantz és Guildenstern halott, 2009.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház rendszerváltás utáni szakmai megerősödésében jelentős szerepet játszott a Victor Ioan Frunză rendezővel való sorozatos és intenzív, bár nem konfliktusmentes együttműködés, amely Demeter András 1993-tól 2005-ig tartó igazgatóságának második felében és Balázs Attila 2007-ben kezdődő igazgatóságának első periódusában bontakozott ki. Frunză Demeter hívására érkezett a társulathoz, és első rendezésével,...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A dráma problematikájának kibontásán túl Stoppard szövegét a közös színházi emlékezet részeként használta a társulat, felidézve Frunză 2003-as temesvári Hamlet-rendezését. Ennek következtében a Vas István fordításába ékelt Hamlet-jelenetek (Eörsi István fordításában) kibővültek és a játékban hangsúlyossá váltak. Gyulay Eszter dramaturg szövegváltozatának lényeges eleme volt ez a bővítés, amely a mellékszereplői perspektíva kinagyításának intenciója mellé a...

A rendezés

Frunză rendezése Stoppard színművéből és saját 2003-as Hamlet-előadásából kiindulva a színházi reprezentáció természetére vonatkozó kérdést helyezte előtérbe, széles teret engedve a metateátrális burjánzásnak, önidézésnek, a tükrözés vizuális, narratív és játéknyelvi alakzatainak, úgymint valós, játékbeli és Hamletbeli nézőterek, a drámai történet, illetve a színház a színházban helyzeteinek megsokszorozása. Mindez kedvezett az intellektualizáló befogadásnak, és a kritikai...

Színészi játék

A Balázs Attilát és az ex-Krétakörös Katona Lászlót párba vonó szereposztás – a belső színházi utalás jelentéses gesztusán túl – a színészi játéknyelvet is meghatározta, és a szerepformálás klasszikusabb iskolája felől érzékelhetően a civilebb retorika, a rögtönző spontaneitás illúziója felé nyitotta ki a játékot, de reflektáltan megtartotta a negyedik fal konvencióját. Mindez Rosencrantz és Guildenstern...

Színházi látvány és hangzás

Adriana Grand – a rendező állandó munkatársának – díszlete fokozottan színházi közeget teremtett, amely a „nézni és nézve lenni” helyzetét hangsúlyozta a színpadi és valós nézőterek megsokszorozása révén. A temesvári színház nagytermében bemutatott előadás terét eleve fordítva rendezték be az alkotók: a színpadon kapott helyet a nézőtér és vele szemben – a nézőtér szokott helyén,...

Az előadás hatástörténete

Jóllehet a Rosencrantz és Gulidenstern halott 2009-ben elnyerte a Román Színházi Szövetség (UNITER) legjobb előadásának díját és többnyire pozitív kritikai visszhang kísérte, a fogadtatása messze nem volt egységes. A román színházi szakmában kisebb botrányt szült, hogy a szintén UNITER által szervezett 2010-es bukaresti Nemzeti Színházi Fesztivál (FNT) programjába Cristina Modreanu színikritikus-kurátor nem válogatta be az...