Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az eredetileg négyfelvonásos színmű1 cselekménye már egy korábbi Barta novellában is megtalálható.2 A Harag által használt kétfelvonásos szövegváltozatban három szereplő hiányzott az eredeti szereposztáshoz képest: a postás, a cseléd és az idősebb Biky, a fűszeres. Utóbbi hiányát egyik kritika dramaturgiai hiányosságnak tekintette.3 A szöveg a lehető legszikárabb módon, a történet kibontásához elengedhetetlenül fontos elemeket tartalmazta. Míg az eredeti szövegváltozat keser-édes happy-end-el zárult, a Harag által rendezett előadásban Komoróczy esküvője és halála összemosódott, sokértelművé téve a zárójelenetet. Meghatározó volt a szövegismétlés, mint jellem és helyzetábrázolási módszer. Hangsúlyos szerepet kapott az anya kis énekbetétje (Kis csolnakom a Dunán lengedez…), Komoróczy versikéje a vérpadról, Nelli Hamlet-idézete (Ofélia, vonulj kolostorba!)4 , a kórusban mondogatott „Szegény Jenő!” és a záró „milyen szép az élet, milyen gyönyörű a szerelem”.

Harag György: Szerelem, 1973.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete