Kovács György: Tóték, 1968

Az előadás színházkulturális kontextusa

A huszadik század hatvanas éveinek vége a román színház fénykorának tekinthető. A román színháztörténetben re-teatralizálásnak nevezett időszakban számos jelentős és külföldön is nagy sikert arató előadás születik. Több nagysikerű, kísérletező jellegű külföldi előadás és társulat vendégszerepel Bukarestben. A vendégelőadásokat a romániai magyar színházi szakma képviselői is látják és értékelik. Bár látszólag harmonikus az együttélő nemzetiségek...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

A Tóték Örkény István első igazi színpadi sikert arató drámája. A marosvásárhelyi bemutatóra az ősbemutatóhoz aránylag közeli időpontban kerül sor, miközben a szöveg már nemzetközileg is sikeres. A legtöbb kritika hosszan foglalkozik a formájában különleges és egyedi drámával, valamint a háború elembertelenítő hatásának és a hatalomtól való félelemnek a témáival. A második világháború kontextusába való...

A rendezés

Kovács György rendezésének érdeme a szöveg pontos értelmezése, a groteszk irónia kifejezésre juttatása és a színészi képességek maximális kiaknázása. Az interjúkban és későbbi visszaemlékezésekben maga a szerző is úgy értékeli, hogy Kovács György nagyon jól értette a szerzői szándékot és a szöveg sajátos stílusát, és sikerült megtalálnia a hangot a színészvezetésben. Külön érdekesség, hogy Kovács...

Színészi játék

A marosvásárhelyi társulat fejlődésében fontos szerepe van a Tótéknak, mint egy, a realizmustól kissé eltávolodó, elvontabb színészi eszköztár megtapasztalását kínáló előadásnak. Ezt a szöveghez igazán illő, sajátos nyelvet a kritikák szerint leginkább Lohinszky Loránd találja meg Őrnagy-alakításában a mechanikus mozdulatok, különleges hanghordozás és mimika segítségével. Azt a szereposztási opciót, hogy a szöveg szerint alacsony Őrnagy...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás díszlet- és jelmeztervezője Kemény Árpád. Az illúziókeltésről teljes mértékben lemondó, a belső és külső tereket vállaltan vázlatszerű rajzok és építészeti elemek segítségével sugalló díszlet egyik különlegessége a gyors helyszínváltásokat lehetővé tevő forgószínpad. A marosvásárhelyi Kultúrpalota szecessziós környezetében deszkapódium alkalmazásával megoldott forgatás nem lehetett egyszerű. Bár – a korszakra jellemzően – a kritikák inkább...

Az előadás hatástörténete

A Tóték nagy sikerrel vendégszerepelt Bukarestben, a Bulandra színházban, a román kritika és a kulturális lapok hosszan írnak róla, főleg Kovács György rendezői és színészi érdemeit méltatva. A bemutatón a szerző is részt vesz. A sikeres bukaresti vendégszereplés és a pozitív kritikai visszhang kiemelte ezt az előadást a marosvásárhelyi társulat munkái közül. Örkény István szövegének...