Hudi László: Tragédia-jegyzetek, 1999.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A Mozgó Ház Tragédia-jegyzetekcímű előadása a 49. Berlini Ünnepi Játékok felkérésére készült. A koprodukciós partnerek az Avignoni Fesztivál, a nemzetközi Theorem Program, a Sophiensaele (Berlin), a Grand Theatre (Groningen), a Budapesti Őszi Fesztivál valamint a Trafó – Kortárs Művészetek Háza voltak. A felkérés nem konkrétan erre a darabra szólt, azt Hudi László, a társulat rendezője, választotta. 1999-ben...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Az előadás játszik Madách szövegével. Hol teljes idézetek hangzanak el a darabból, mint például az angyalok kara néhány mondata, hol a madáchi szöveg kissé átírt változata hallható, mint például az előadás elején, amikor Gévai Réka a közönséghez intézve szavait, egyes szám második személy helyett többes szám első személyben adja elő Lucifer szövegének részleteit, vagy amikor Deli...

Rendezés

Az előadás több síkon zajlik, a rendezés párhuzamosan egymás mellé helyez jeleneteket, így a néző aktív befogadói magatartásra kényszerül, időnként döntenie kell, hogy mire fókuszál épp, bizonyos jelenetekről, képekről pedig óhatatlanul lemarad.Ez a Hudi rendezéseire oly jellemző szerkesztési technika, a szekvenciák polifón struktúráltsága, végigkíséri az előadást, így a színpadon rendszerint két-három dolog is zajlik párhuzamosan,...

Színészi játék

A színpadon saját monomániájukat hajtogató, a közönséget a kamerákon keresztül meggyőzni próbáló alakokat láthatunk. Nagyon fontos a felmutatás, a prezentálás alaphelyzete, amelynek következtében a szereplő bizonyos távolságot tart azzal a figurával, amit megjelenít épp a színpadon. A színész játszik a beleélés, illetve a kívülről való rátekintés kettősségével. A felmutatás mint alaphelyzetből következik, hogy gyakran használnak...

Színházi látvány és hangzás

A díszlet fő eleme egy a színpad teljes szélességében felállított hosszú irodai asztal. Ez a díszletelem egyrészt kijelöli a játék terét, másrészt a stílusát is meghatározza.  A színpadon középen az asztal mögött egy torony áll, tetejében egy harang, a tornyon pedig egymás alatt három tévé, mellette két oldalt, a színpad felett két, egyenként kétszer másfél...

Az előadás hatástörténete

Az előadás hatástörténete kapcsán először is fontos megemlíteni azt a tényt, hogy Madách darabja a magyar néző számára a nemzeti kánon alapműve, tehát a színpadon látott jelenetek a befogadási folyamat során szinte elvárásként asszociálnak az eredeti szövegre. Ugyanez nem mondható el a külföldi közönségről, akik Az ember tragédiáját nem ismerik, így az értelmezői folyamat során...