Színházi látvány és hangzás

A Zeke Edit tervezte játéktér leginkább egy nagyvárosi foghíjtelekre, koszlott grundra emlékeztet gödrökkel, mélyedésekkel, száraz avarral és homokkal, odahordott, összeszemetelt kacatokkal (káddal, szekrénnyel, karosszékkel), balra elöl vakolatlan téglafallal és kerti székkel. A nézőkhöz közel hozott intim jelenetek gyakran itt játszódnak, amelyeket a háttérben eltérő intenzitású szimultán játékok ellenpontoznak.1 A színen látható – erősen becketti allúziójú – kopár fák közül még csak nem is sejthető, melyik lehet a Tünde ültette aranyalmafa. Mindenki ezen az egyetlen, többnyire sötét, alulvilágított, az elveszettség érzését keltő szemétdombhelyszínen létezik, és járja be, pontosabban körbe-körbe önmaga belső kudarctörténetét. Az egymásba folyó jelenetek szereplői gyakran bekószálnak, berohannak a térbe, hogy aztán a színen maradjanak, vagy éppen egy szekrényben tűnjenek el. Az égi világból csak Tünde és Ilma érkezik, s amikor Csongor az ördögfiaktól lopott örökséggel repülne, csupán egy süllyesztőbe tud bezuhanni, felfelé neki sincs útja.

A szintén Zeke Edit által tervezett jelmezek is e külső-belső hajléktalanságot mutatják: a szereplők rongyosak, csavargófélék, csak Mirígyen van mindig valami furcsa ruhadarab (például egy-egy kalap vagy a kútból előbújva egy csíkos varázskabát). Tünde is fokozatosan válik evilági lénnyé, ruhája, akárcsak Csongoré szintén hozzákopik a többiekéhez.

Az előadás nagy értetlenséggel fogadott zenei betétei – a Hungária együttes Casino twist-je, az első felvonást záró Turandot-opera Nessun dorma-áriája, Mirígy dizőzként előadott Holdvilágos éjszakán operettbetétje vagy a zárókép tangója – egyrészt a megszüntetett monológok szerepét veszik át, tehát ritmizálják, tagolják az előadást, másrészt egészen különböző kulturális regiszterekben értelmezik is a történteket.2 Mindegyik sláger a maga műfajában, amelyek rendre kirántják a nézőt cselekménykövető pozíciójából.

Novák Eszter: Üdlak (Csongor és Tünde), 1994.Az előadás színházkulturális kontextusaDramatikus szöveg, dramaturgiaRendezésSzínészi játékSzínházi látvány és hangzásAz előadás hatástörténete