Tompa Gábor: Woyzeck, 1980.

Az előadás színházkulturális kontextusa

A romániai magyar színház a hetvenes évek vége felé komoly rendezőhiánnyal küzd. Az országban egyetlen magyar nyelvű színházi felsőfokú képzés helyén, a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben 1954-ben és 1974-ben végez egy-egy rendezőosztály. A rendezőképzés gyakorlatilag a bukaresti Színház- és Filmművészeti Intézet monopóliuma. Itt végzi tanulmányait 1977–1981 közt Tompa Gábor. Harmadéves vizsgaelőadása a Woyzeck a...

Dramatikus szöveg, dramaturgia

Thurzó Gábor fordítása a büchneri töredékeknek a Bornscheuer-féle változatát vette alapul. Eszerint „a darab a főfogalmazvány 17 és a »gyilkosság-komplexum« 7 jelenetéből összeállítható” dramaturgiai vázra épül fel. Tompa Gábor ettől helyenként eltérő, „roppant szűkszavú darabvázlat”-ot állított össze, a rendezői szabadságot, a szövegnek alá nem rendelt színpadi alkotás lehetőségét látva meg a szerző által nem véglegesített...

Rendezés

Tompa Gábor első nagyszínházi rendezése tudatos alkotói öndefiníció. A kritika is belépőkártyaként tekint az alkotásra, és a román rendezői iskolához tartozó művészként üdvözli Tompa Gábort, aki a Woyzeckről erős rendezői vízióval bír, s az előadáshoz jól artikulált olvasatot kapcsol. Rendezői diskurzusa szolgálatába pedig egy teátrális, metaforikus formanyelvet állít. Az előadás a színház földszinti előcsarnokában kezdődött,...

Színészi játék

Tompa rendezésében a Woyzeck nem a címszereplő tragédiáját exponálja, noha Visky Árpád személyében olyan színészt választ a főszerepre, akit a közönség „féktelen temperamentum[ú]” embernek ismer. Az előadás emberi mivoltát kivétel nélkül elveszítő közösséget mutat, így ebben a szereposztásban a darab kisebb szerepei is egyforma fontosságot kapnak. A nyilatkozatokból és kritikákból egy kevésre becsült társulat képe...

Színházi látvány és hangzás

Az előadás hangulatvilága a militarista közeget idézi, groteszkké torzítva azt. A már az előcsarnokban megszólaló sziréna, a menetelések döngő zaja és a gépiesen ismételt szavakból képződő hangkulissza érzékletesen teremtette meg a drill légkörét. Both András és Szörtsey Gábor terve anyagi okokból nem valósult meg, ám a körfüggönyökkel leszűkített üres színpad így is katonazubbonyra hasonlított, két...

Az előadás hatástörténete

A „szélsőséges reakció[t]” kiváltó előadás viszonyítási ponttá vált a sepsiszentgyörgyi közönség számára: 1983-ban a Pompás Gedeon kritikai főpróbáját követő megbeszélésen fia, Tompa Gábor modernségéhez hasonlítják az előadást rendező Tompa Miklós rendezői stílusát. Rendezői bemutatkozását követően Tompa Gábor Marosvásárhelyen, Kolozsváron kap felkéréseket, Sepsiszentgyörgyre Bocsárdi László igazgatása idején tér vissza: 2005-ben a Godot-ra várvát viszi színre. A...